Karriär och omställning

Karriärväxling med eller utan hälsostöd

Beställ

Stöd för medarbetare som har nått en överenskommelse med sin arbetsgivare om avslut och som är i behov av hälsoinsatser och i att hitta ny sysselsättning.

Vad tjänsten innebär

Karriärväxling hjälper företag och medarbetare att gå skilda vägar under ansvarsfulla och strukturerade former som gynnar båda parter. Falcks behovsanpassade Karriärväxlingsprogram baseras på en väl beprövad process med karriärmoduler och möjlighet att addera ett behovsanpassat och vetenskapligt hälsostöd.

Syftet är att hitta en ny och hållbar sysselsättning utanför nuvarande organisation (nytt arbete, studier, starta eget, etc.) och att parallellt främja individens hälsa, motivation och hållbarhet genom tillgång till behovsanpassat hälsostöd. Programmet ges av utbildade karriärcoacher inom Falck. Ytterligare specialistkompetenser från Falck deltar utifrån det anpassade och förstärkta hälsostödet.

Karriärväxling erbjuds under 3, 6 eller 9 månader – med eller utan hälsostöd. Längd på program och val av hälsostöd beslutas efter Behovsanalys och i samråd med beställare.

Innehåll:

Det behovsanpassade hälsostödet innebär att en eller flera av följande tjänster levereras parallellt med Karriärväxlingsprogrammet:

Så går det till

  1. Beställ tjänst
    Beskriv vilka frågor och behov som finns samt kontaktuppgifter till eventuell medföljande person medarbetaren vill ha med sig i beställningsformuläret. När du har beställt tjänsten bokas medarbetaren in till en Behovsanalys via ett onlinebesök med karriärcoach. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
  2. Besök
    Videosamtal med karriärcoach där Behovsanalys genomförs och Karriärväxlingsprogrammet presenteras.
  3. Återkoppling
    Återkoppling till beställaren avseende förslag på programmets längd och eventuellt hälsostöd. Inför uppstart av program tar beställaren kontakt med karriärcoach.