Ergonomi

Utbildning i belastningsergonomi

Utbildningen ökar kunskapen om hur kroppen fungerar, hur belastningsskador uppkommer och hur de förebyggs. Den ökar kunskapen om hur ni använder en skonsam arbetsteknik och stärker kroppens fysiska resurser.

Med era arbetsutmaningar som grund utbildar vi er i belastningsergonomi. Genom en utbildning hos oss hjälper vi er att förankra Arbetsmiljöverkets föreskrifter i er verksamhet. Utbildningen går igenom vilka krav varje arbetsplats har – och hur man arbetar efter dem. Vi går också igenom definitioner som är bra att känna till.

Utbildningen leds av våra experter inom området (ergonom och legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast). För att motsvara er verksamhet lyssnar vi in era förväntningar och mål under ett uppstartsmöte, innan vi förbereder utbildningen. 

 • Hur belastningsskador uppkommer och förebyggs.
 • Skonsam arbetsteknik.
 • Hur man stärker kroppens fysiska resurser.
 • Möjligt tillägg på önskemål av er: praktisk övning i lyftteknik, förflyttningsteknik. 

Så går utbildningen till

 1. Beskriv önskemål och behov
  I din förfrågan beskriver du behov och var du önskar att utbildningen ska utföras. 

 2. Dialog med fysioterapeut inför utbildningen
  Du blir kontaktad av en fysioterapeut från oss där upplägg och tid diskuteras. Tillsammans med dig som beställare definierar vi utbildningens syfte och mål. Vi lyssnar in era behov och utmaningar. Det kan vara så att ni exempelvis vill komplettera utbildningen med en praktisk övning – såsom lyftteknik eller förflyttningsteknik – då förlängs utbildningen med en timme. 

 3. Kurslängd och genomförande
  Max 20 personer åt gången och genomförandet av utbildningen tar 2 timmar om inget annat anges i diskussion med er. Under utbildningen kommer ni att få förståelse för vad lagen om belastningsergonomi innefattar, hur kroppen fungerar, hur belastningsskador uppkommer och förebyggs. Ni kommer få kunskap om skonsam arbetsteknik och hur man stärker kroppens fysiska resurser.

Företagsanpassning

Utbildningen kan självklart anpassas efter era specifika behov och förutsättningar. Ni väljer då om ni vill att utbildningen ska hållas på er egna arbetsplats eller i Falcks lokaler.

Kontakta oss för mer information och offert.

 

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.