Lagstadgade undersökningar

Vibrationer

Beställ

Medicinsk kontroll som uppfyller lagkrav enligt AFS 2019:3 och riktar sig till medarbetare som arbetar med vibrerande verktyg eller maskiner. Innan du beställer tjänsten behöver du göra en riskbedömning.

Vad tjänsten innebär

Medicinsk kontroll - Vibrationer görs för att upptäcka eventuella sjukdomar och skador som kan innebära ökad risk för vibrationsskador. Efter utförd kontroll återkopplar vi med tjänstbarhetsintyg.

Kontroll ska utföras

Du som arbetsgivare ansvarar för att hälsokontroll görs med rätt periodicitet.

Så går det till

 1. Utför riskbedömning
  Innan du beställer tjänsten ska du genomföra en riskbedömning i syfte att identifiera medarbetarens specifika arbetssituation och eventuella risker.
 2. Beställ tjänst
  Fyll i information från utförd riskbedömning i beställningsformuläret. När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren. 
 3. Fyll i hälsodeklaration
  Innan besöket fyller medarbetaren i en hälsodeklaration och tar den med sig till läkarbesöket.
 4. Besök
  Under besöket undersöks bland annat cirkulation, muskler och leder. Utförd riskbedömning och ifylld hälsodeklaration ligger till grund för besöket.
 5. Intyg
  Hälsodeklaration, läkarundersökning ligger till grund för bedömning och om tjänstbarhetsintyg kan utfärdas.
 6. Återkoppling
  Tjänstbarhetsintyg skickas till dig som beställare via säker e-post.

Information till medarbetare

Vanliga frågor