Lagstadgade undersökningar

Tunnelbana och spårväg, periodisk

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkrav enligt TSFS 2019:113 och riktar sig till medarbetare som arbetar med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom tunnelbana och spårväg.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad Hälsoundersökning – Tunnelbana och spårväg, periodisk görs för att bedöma medarbetares lämplighet att utföra säkerhetskritiskt arbete inom tunnelbana och spårväg. Efter utförd undersökning återkopplar vi med ett läkarutlåtande. Du behöver i beställningen ange vilken eller vilka punkter inom 7§ kandidaten ska arbeta inom

 1. Framföra fordon
 2. Leda eller övervaka spårtrafik (ex. tågklarerare, tågledare, huvudtillsyningsman)
 3. Bedöma trafiksäkerheten hos fordon eller spåranläggningar (ex. besiktningsman, signalsäkerhetskontrollant)
 4. I övrigt bedriva trafik och arbete på spår enligt verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem (ex. tågbefälhavare, trafikbiträde, tillsyningsman med A-, E-, L- eller S-skydd

Kontroll ska utföras

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Ange medarbetarens arbetsuppgifter i beställningsformuläret. När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 2. Besök
  Under besöket görs en medicinsk undersökning och provtagning.
 3. Läkarutlåtande
  Företagsläkaren utfärdar ett läkarutlåtande.
 4. Återkoppling
  Utlåtandet skickas till dig som beställare i enlighet med överenskommelsen i beställningen. Om medarbetaren inte är tjänstbar informeras du som beställare omgående.

Information till medarbetare