Lagstadgade undersökningar

Tunnelbana och spårväg, återinträde

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkrav enligt TSFS 2019:113 och riktar sig till medarbetare som ska återuppta arbete med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom tunnelbana och spårväg.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad hälsoundersökning - Tunnelbana och spårväg, återinträde görs för att bedöma medarbetares lämplighet att återuppta säkerhetskritiskt arbete inom tunnelbana och spårväg. Efter utförd undersökning återkopplar vi med ett läkarutlåtande. Du behöver i fritextfält i beställningen ange vilken eller vilka punkter inom 7§ medarbetaren ska arbeta inom:

 1. Framföra fordon
 2. Leda eller övervaka spårtrafik (ex. tågklarerare, tågledare, huvudtillsyningsman)
 3. Bedöma trafiksäkerheten hos fordon eller spåranläggningar (ex. besiktningsman, signalsäkerhetskontrollant)
 4. I övrigt bedriva trafik och arbete på spår enligt verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem (ex. tågbefälhavare, trafikbiträde, tillsyningsman med A-, E-, L- eller S-skydd)

Kontroll ska utföras

Du som arbetsgivare ansvarar för att hälsokontroll görs med rätt periodicitet.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Ange medarbetarens arbetsuppgifter i beställningsformuläret. När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 2. Besök
  Under besöket görs en medicinsk undersökning med vilo-EKG samt drogtest och provtagning.
 3. Läkarutlåtande
  Företagsläkaren utfärdar ett läkarutlåtande.
 4. Återkoppling
  Utlåtandet skickas till dig som beställare i enlighet med överenskommelsen i beställningen. Om medarbetaren inte är tjänstbar informeras du som beställare omgående.

Information till medarbetare