Lagstadgade undersökningar

Lokförare, periodisk

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkrav enligt TSFS 2011:61, 2013:52 och SFS 2011:725 och riktar sig till medarbetare med arbetsuppgifter med klassificering säkerhetstjänst i spårbunden trafik.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad Hälsoundersökning – Lokförare, periodisk görs för att bedöma lämplighet hos medarbetare med förarbevis utföra arbetsuppgifter med klassificering säkerhetstjänst i spårbunden trafik. Efter utförd undersökning återkopplar vi med ett läkarutlåtande.

Kontroll ska utföras

Du som arbetsgivare ansvarar för att hälsokontroll görs med rätt periodicitet.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 2. Besök
  Under besöket görs en medicinsk undersökning med hälsodeklaration, provtagning och vilo-EKG för de som är över 40 år.
 3. Läkarutlåtande
  Företagsläkaren utfärdar ett läkarutlåtande.
 4. Återkoppling
  Utlåtandet skickas till dig som beställare i enlighet med överenskommelsen i beställningen. Om medarbetaren inte är tjänstbar informeras du som beställare omgående.

Information till medarbetare