Lagstadgade undersökningar

Synundersökning

Beställ

Tjänsten uppfyller lagkrav enligt AFS 2012:2 och AFS 1998:05 och riktar sig till medarbetare som arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag eller har ett arbete som av ergonomiska skäl kräver speciella arbetsglasögon. 

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad undersökning – Synundersökning görs för att minska hälsorisker för medarbetare som arbetar vid bildskärm. Synundersökning utförs vid besvär som kan ha samband med synkrav eller arbetsställningar i arbetet.

Så går det till

 1. Utför riskbedömning
  Innan du beställer tjänsten ska du genomföra en riskbedömning i syfte att identifiera medarbetarens specifika arbetssituation och eventuella risker.
 2. Beställ tjänst
  Du fyller i information från riskbedömningen i beställningsformuläret. När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 3. Besök
  Under besöket träffar edarbetaren en företagssköterska som utför synundersökning.
 4. Återkoppling
  Vid behov utfärdas en optikerremiss.

Information till medarbetare