Hälsa och Livsstil

HealthWatch

Förfrågan

Ett webbaserat verktyg som kartlägger hälsa och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Tjänsten riktar sig till medarbetare, arbetsgrupp och chef i syfte att bevara och främja hälsa och livskvalitet samt motverka stressproblem och annan ohälsa.

Vad tjänsten innebär

HealthWatch skapar förutsättningar för en utvecklande dialog mellan chefer och medarbetare. Det bidrar med konkreta och praktiska verktyg för individen, arbetsgruppen och chefen för att bevara och öka hälsa och livskvalitet samt motverka stressrelaterad ohälsa. I verktyget finns övningar för stresshantering och andra hälsofrämjande aspekter som är speciellt framtagna för att öka återhämtning, koncentrationsförmåga, prestationsförmåga och allmänt välbefinnande. Tjänsten nås enkelt online eller som app på mobilen eller surfplattan.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Ange ditt önskemål, var du önskar att tjänsten ska utföras samt dina kontaktuppgifter i beställningsformuläret.
 2. Planeringssamtal
  Vi kontaktar dig för dialog kring upplägg och bokning.
 3. Medarbetare svarar regelbundet på 11 frågor
  Frågorna handlar bland annat om hur stämningen på jobbet upplevs, hur arbetsbelastningen och arbetsglädjen uppfattas, hur stressad man känner sig, hur man sovit och hur koncentrationen ligger till.
 4. Återkoppling
  Medarbetaren får direkt återkoppling och kan på så sätt följa sin hälsa över tid och kan reflektera kring sin hälsa. Du som arbetsgivare får möjlighet att enkelt följa arbetsgruppens utveckling för att bättre förstå behov och förväntningar. Du får även tillgång till utbildningar inom till exempel arbetsglädje och effektivitet, förtroendeskapande ledarskap och öppet klimat.