Lagstadgade undersökningar

Spår- och tunnelbehörighet, kat 19

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkrav enligt Trafikförvaltningens hälsoföreskrift och riktar sig till medarbetare med arbetsuppgifter inom säkerhetstjänst eller med krav på spår- och tunnelbehörighet. Undersökningen gäller enbart medarbetare som arbetar inom SL:s spårvägar, järnvägar och i tunnelbanan.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad undersökning - Spår- och tunnelbehörighet, kat 19 görs för att minska säkerhetsrisker i kollektivtrafiken. Hälsokraven anges i Transportstyrelsens föreskrift BVFS 2000:4TSFS 2013:50 och hälsokrav för lokförare TSFS 2011:61. Efter utförd undersökning återkopplar vi med ett läkarutlåtande.

Kontroll ska utföras

Du som arbetsgivare ansvarar för att hälsokontroll görs med rätt periodicitet.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Fyll i vilka arbetsuppgifter medarbetaren har i beställningen. När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontrollen. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 2. Fyll i hälsodeklaration
  Innan besöket fyller medarbetaren i en hälsodeklaration och tar den med sig till besöket.
 3. Besök
  Under besöket görs drogtest, vilo-EKG samt provtagning. Ifylld hälsodeklaration ligger till grund för besöket.
 4. Utlåtande
  Läkaren utfärdar ett läkarutlåtande för säkerhetstjänst/spår- eller tunnelbehörighet som sen undertecknas av medarbetaren.
 5. Återkoppling
  Utlåtandet sänds enlighet vad som bestämts i beställning. Om medarbetaren inte är tjänstbar informeras du som ansvarig om det omgående.

Information till medarbetare