Lagstadgade undersökningar

Sjöfolk, begränsad undersökning

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkrav enligt mönstringslagen (1983:929) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och ska göras av sjöfolk som jobbar på inre fart/fiskare.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad undersökning - Sjöfolk, begränsad undersökning görs för att minska hälsorisker hos sjöfolk som jobbar på inre fart/fiskare, så som:

Undersökningen innehåller en synundersökning och hörselundersökning. Är ni ute efter en allmän undersökning med hälsodeklaration ska ni istället beställa en fullständig undersökning. Efter utförd undersökning återkopplar vi med manilaintyg och tjänstbarhetsbedömning. Tjänstbarhetsbedömningen grundar sig på att läkaren finner att sjömannen uppfyller de krav på syn- och hörselförmåga som gäller för den avsedda tjänstgöringen.

Så går det till 

  1. Beställ tjänst
    När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
  2. Besök
    Under besöket görs en synundersökning och hörselundersökning.
  3. Återkoppling
    Manilaintyg och tjänstbarhetsbedömning lämnas till medarbetaren.

Information till medarbetare 

Till undersökningen behöver medarbetaren ange befattning ombord: