Nyanställning

Nyanställningsundersökning

Beställ

En nyanställningsundersökning kan vägleda dig som ansvarig i en rekryteringsprocess. Hälsoundersökningen ger ett bra underlag för att bedöma kandidatens förutsättningar att uppnå era arbetsmedicinska krav för anställningen.

Vad tjänsten innebär

Nyanställningsundersökning ger en arbetsmedicinsk bedömning och kartläggning av de faktorer som innebär risk för ohälsa vid ett visst arbete. Hälsa är en viktig aspekt vid val av nya medarbetare oavsett arbetsuppgifter och undersökningen fungerar som del av den samlade bedömningen av en sökande till en ny tjänst. Innehållet i undersökningen baseras på ditt företags avtal.

Så går det till

  1. Beställ tjänst
    Beskriv tydligt de arbetsuppgifter tjänsten innebär och vilka arbetsmedicinska krav som ställs i beställningsformuläret. När du beställt tjänsten bokas kandidaten in till hälsoundersökning. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
  2. Besök
    Under besöket görs en läkarundersökning med hälsodeklaration samt mätning av längd och vikt, blodtryck, blodsocker, hörselkontroll och synkontroll. Utöver detta kan ytterligare undersökningar tillkomma beroende på ditt företags avtal. Meddela oss vilka tillägg du önskar beställa.
  3. Återkoppling
    Efter genomfört besök återkopplar vi till dig som beställare med ett skriftligt utlåtande/intyg.

Information till medarbetare