Lagstadgade undersökningar

Lokförare, återinträde

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkrav enligt TSFS 2011:61, TSFS 2013:52 och SFS 2011:725 och riktar sig till medarbetare med arbetsuppgifter med klassificering säkerhetstjänst i spårbunden trafik.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad Hälsoundersökning – Lokförare, återinträde görs för att bedöma lämplighet hos medarbetare med förarbevis att återuppta arbete. Efter utförd undersökning återkopplar vi med ett läkarutlåtande.

Kontroll ska utföras

Du som arbetsgivare ansvarar för att hälsokontroll görs med rätt periodicitet.

Så går det till

 1. Kontakta oss via telefon
  Eftersom tid för kontrollen ska erbjudas snarast behöver du ringa oss för att boka tid. Ange medarbetarens tänkta arbetsuppgift i samtalet. Bokad tid meddelas även i ett sms till medarbetaren.
 2. Besök
  Under besöket görs en medicinsk undersökning samt drogtest, provtagning och vilo-EKG för de som är över 40 år.
 3. Läkarutlåtande
  Företagsläkaren utfärdar ett läkarutlåtande.
 4. Återkoppling
  Utlåtandet skickas till dig som beställare i enlighet med överenskommelsen i beställningen. Om medarbetaren inte är tjänstbar informeras du som beställare omgående.

Information till medarbetare