Lagstadgade undersökningar

Kvicksilver

Beställ

Medicinsk kontroll som uppfyller lagkrav enligt AFS 2019:3, AFS 2011:19 och riktar sig till medarbetare som exponeras eller kommer exponeras för den giftiga tungmetallen kvicksilver. Innan du beställer tjänsten behöver du göra en riskbedömning.

Vad tjänsten innebär

Medicinsk kontroll - Kvicksilver görs för att minska risken för ohälsa i samband med kvicksilverexponering. Kontrollen upptäcker i ett tidigt skede ökat upptag och ökad upplagring av kvicksilver i kroppen. Efter utförd kontroll återkopplar vi med tjänstbarhetsintyg.

Kontroll ska utföras

Du som arbetsgivare ansvarar för att hälsokontroll görs med rätt periodicitet.

Så går det till

 1. Utför riskbedömning
  Innan du beställer tjänsten ska du genomföra en riskbedömning i syfte att identifiera medarbetarens specifika arbetssituation och eventuella risker.
 2. Beställ tjänst
  Fyll i information från utförd riskbedömning i beställningsformuläret. Ange också vad din medarbetare i huvudsak exponeras för. När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 3. Besök
  Under besöket undersöker en företagsläkare medarbetaren och tar prover såsom urinprov och blodprov. Utförd riskbedömning ligger till grund för besöket.
 4. Intyg
  Läkarundersökning och provsvar ligger till grund för bedömning och om tjänstbarhetsintyg kan utfärdas.
 5. Återkoppling
  Tjänstbarhetsintyg skickas till dig som beställare via säker e-post.

Information till medarbetare

Vanliga frågor

Vad händer om jag inte gör en riskbedömning innan kontrollen?

Du bör göra en riskbedömning innan tjänst bokas. Detta för att kontrollen ska göras på rätt sätt, ge rätt intyg och inte göras i onödan. Vi kontrollerar inte om riskbedömning eller utförd eller ej, utan bokar in oavsett.