Lagstadgade undersökningar

Körkort

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkrav vid körkortsansökan enligt TSFS 2010:125, 2016:37 och riktar sig till medarbetare som behöver körkort med högre behörighet för yrkesmässig trafik i sitt arbete.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad undersökning – Körkort görs för att avgöra eventuella hälsorisker för medarbetare som behöver körkort med högre behörighet för yrkesmässig trafik. För körkortansökan är körkortet giltigt från och med den dag då det utfärdas. Behörigheten C, CE, D eller DE gäller tills det att körkortshavaren fyller 45 år och därefter förnyade perioder om högst 10 år.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 2. Fyll i hälsodeklaration
  Innan besöket fyller medarbetaren i en hälsodeklaration och tar den med sig som underlag till besöket.
 3. Besök
  Under besöket görs syn- och hörseltest samt balanskontroll och provtagning.
 4. Intyg
  Hälsodeklaration, läkarundersökning och provsvar ligger till grund för bedömning och om intyg kan utfärdas. Intyg lämnas direkt till medarbetaren och skickas digitalt till Transportstyrelsen.
 5. Återkoppling
  Ingen återkoppling görs om kontroll godkänns och intyg kan utfärdas.

Information till medarbetare