Lagstadgade undersökningar

Järnväg, periodisk

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkrav enligt TSFS 2019:112 och riktar sig till medarbetare med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad Hälsoundersökning – Järnväg, periodisk görs för att bedöma medarbetares lämplighet att utföra säkerhetskritiskt arbete inom järnväg. Efter utförd undersökning återkopplar vi med ett läkarutlåtande. Du behöver i beställningen ange vilken eller vilka punkter inom 8§ medarbetaren arbetar inom:

 1. Framföra fordon
 2. Leda eller övervaka spårtrafik (ex. tågklarerare, tågledare, huvudtillsyningsman)
 3. Bedöma trafiksäkerheten hos fordon eller spåranläggningar (ex. besiktningsman, signalsäkerhetskontrollant)
 4. I övrigt bedriva trafik och arbete på spår enligt verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem (ex. tågbefälhavare, trafikbiträde, tillsyningsman med A-, E-, L- eller S-skydd)

Kontroll ska utföras

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Ange medarbetarens arbetsuppgifter i beställningsformuläret. När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 2. Besök
  Under besöket görs en medicinsk undersökning och provtagning.
 3. Läkarutlåtande
  Företagsläkaren utfärdar ett läkarutlåtande.
 4. Återkoppling
  Utlåtandet skickas till dig som beställare i enlighet med överenskommelsen i beställningen. Om medarbetaren inte är tjänstbar informeras du som beställare omgående.

Information till medarbetare