Lagstadgade undersökningar

Järnväg, återinträde

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkrav enligt TSFS 2019:112 och riktar sig till medarbetare som ska återuppta arbete med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg. 

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad Hälsoundersökning – Järnväg, återinträde görs för att bedöma medarbetares lämplighet att återuppta säkerhetskritiskt arbete inom järnväg. Efter utförd undersökning återkopplar vi med ett läkarutlåtande. När du ringer för att boka tjänsten behöver du ange vilken eller vilka punkter inom 8§ medarbetaren ska arbeta inom:

 1. Framföra fordon
 2. Leda eller övervaka spårtrafik (ex. tågklarerare, tågledare, huvudtillsyningsman)
 3. Bedöma trafiksäkerheten hos fordon eller spåranläggningar (ex. besiktningsman, signalsäkerhetskontrollant)
 4. I övrigt bedriva trafik och arbete på spår enligt verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem (ex. tågbefälhavare, trafikbiträde, tillsyningsman med A-, E-, L- eller S-skydd)

Kontroll ska utföras

Du som arbetsgivare ansvarar för att hälsokontroll görs med rätt periodicitet.

Så går det till

 1. Kontakta oss via telefon
  Eftersom tid för kontrollen ska erbjudas snarast behöver du ringa oss för att boka tid. Ange medarbetarens tänkta arbetsuppgift i samtalet. Bokad tid meddelas även i ett sms till medarbetaren.
 2. Besök
  Under besöket görs en medicinsk undersökning samt drogtest, CDT och provtagning.
 3. Läkarutlåtande
  Företagsläkaren utfärdar ett läkarutlåtande.
 4. Återkoppling
  Utlåtandet skickas till dig som beställare i enlighet med överenskommelsen i beställningen. Om medarbetaren inte är tjänstbar informeras du som beställare omgående.

Information till medarbetare