Hälsa och Livsstil

Hälsoundersökning Standard

Beställ

Falcks hälsoundersökning bidrar till att identifiera tidiga tecken på ohälsa och ökar medarbetarens insikt och ansvarstagande för den egna hälsan.

Vad tjänsten innebär

Hälsoundersökning Standard syftar till att identifiera tidiga tecken på ohälsa samt att öka medarbetarnas egen kunskap och ansvarstagande för den egna hälsan. 

Hälsoundersökningen omfattar ett frågeformulär med frågor om tidigare sjukdomar, nuvarande besvär samt livsstilsfrågor. Provtagning genomförs med mätning av blodsocker, blodtryck, kolesterol samt BMI. 

Besöket innehåller även ett samtal med företagssköterska för att identifiera tidiga tecken på ohälsa. Företagssköterskan ger råd om hälsofrämjande åtgärder.

Så går det till

  1. Beställ tjänst
    När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsounderökning. Tiden meddelas via e-post och sms. Inför besöket fyller medarbetaren i ett frågeformulär.
  2. Besök
    Under besöket går företagssköterskan igenom frågeformuläret, genomför provtagning samt ger råd om hälsofrämjande åtgärder.
  3. Återkoppling
    Återkoppling till medarbetaren under besöket.