Hälsa och Livsstil

Hälso- och arbetsmiljöprofil - Fysiskt arbete

Beställ

Tjänsten riktar sig till medarbetare som i hög grad använder kroppen i sitt arbete och ger en heltäckande bild av hälsoläget. Målet är att upprätta en handlingsplan för hur hälsa och välbefinnande kan stärkas på arbetsplatsen.

Vad tjänsten innebär

Hälso- och arbetsmiljöprofil - Fysiskt arbete kartlägger levnadsvanor, besvär i rörelseapparaten, välbefinnande och arbetsmiljön. Syftet är att uppmärksamma arbetsrelaterade hälsorisker, tidiga besvär eller funktionsnedsättningar som på sikt kan leda till ohälsa för den enskilde medarbetaren och för organisationen i stort. Efter kontrollen får medarbetaren en individuell rapport. Önskar du en rapport på gruppnivå måste minst 10 medarbetare delta. Det tillkommer då även en kostnad. Profilen kan endast skapa ett förbättrat läge om den genomförs med efterföljande insatser för enskilda medarbetare och arbetsgruppen.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 2. Fyll i hälsoenkät
  Innan besöket fyller medarbetaren i en hälsoenkät och tar den med sig som underlag till besöket.
 3. Besök
  Under besöket görs konditionstest och funktionsbedömning; styrketester, rörlighetstest och balanstest. Medarbetaren får även mäta blodtryck, BMI och midjemått.
 4. Återkoppling
  Det sker ingen återkoppling av Hälso- och arbetsmiljöprofiler på medarbetarnivå. Det är möjligt att beställa en rapport på det sammantagna gruppresultatet om minst 10 medarbetare deltagit.

Information till medarbetare

Innan besöket:

Ta med:

Vanliga frågor

Hur många medarbetare måste göra Hälso- och arbetsmiljöprofil för att jag ska få resultat och rapport?

Minst 10 medarbetare.