Hälsa och Livsstil

Hälso- och arbetsmiljöprofil - Bygg

Beställ

Tjänsten ger en heltäckande bild av hälsoläget för medarbetare och arbetsgrupper i byggbranschen. Utifrån den upprättar vi även en handlingsplan för hur hälsa och välbefinnande ska stärkas på arbetsplatsen.

Vad innebär tjänsten

Hälso- och arbetsmiljöprofil - Bygg kartlägger levnadsvanor, besvär i rörelseapparaten, välbefinnande och arbetsmiljön. Du kan välja att även lägga till undersökningarna Funktionsbedömning; styrkestester, rörlighetstest och balanstest samt Hörseltest. Dina medarbetare träffar oss enskilt och får sen en individuell rapport. Önskar du en rapport på gruppnivå måste minst 10 medarbetare delta. Det tillkommer då en kostnad. Profilen kan endast skapa ett förbättrat läge om den genomförs med efterföljande insatser för enskilda medarbetare och arbetsgruppen.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Ange eventuell tilläggsundersökning i beställningsformuläret. När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 2. Fyll i hälsoenkät
  Innan besöket fyller medarbetaren i en hälsoenkät och tar den med sig som underlag till besöket.
 3. Besök
  Under besöket görs konditionstest och mätning av blodtryck, BMI, midjemått, glukos och kolesterol samt eventuellt tillvalda undersökningarna.
 4. Återkoppling
  Det sker ingen återkoppling av Hälso- och arbetsmiljöprofiler på medarbetarnivå. Det är möjligt att beställa en rapport på det sammantagna gruppresultatet om minst 10 medarbetare deltagit.

Information till medarbetare

Innan besöket:

Ta med:

Vanliga frågor

Hur många medarbetare måste göra Hälso- och arbetsmiljöprofil för att jag ska få resultat och rapport?

Minst 10 medarbetare.