Hälsa och Livsstil

Hälso- och arbetsmiljöenkät

Beställ

Få koll på hälsoläget på din arbetsplats med en hälso- och arbetsmiljöenkät som kartlägger sådant som medarbetares levnadsvanor och fysiska och psykiska hälsa, den sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt hemarbete.

Vad tjänsten innebär

Hälso- och arbetsmiljöenkät är en webbenkät som snabbt ger en helhetsbild över hälsan på din arbetsplats. Frågorna tar upp motion och rörelse, matvanor, alkohol, tobak, fysiska besvär, stress, sömn, energinivå, organisatorisk och social arbetsmiljö, samt hemarbete. Efter besvarad enkät får varje medarbetare omedelbar återkoppling med hälsostatus och rekommendationer på områden att utveckla. Som beställare får du en sammanställning på gruppnivå när minst 10 av dina medarbetare har genomfört enkäten.

Så går det till

  1. Beställ tjänst
    När du beställt tjänsten får dina medarbetare en länk till enkäten på e-post inom fem arbetsdagar. Kom ihåg att informera dem om tjänsten innan webbenkäten skickas ut.
  2. Besvara enkät
    Dina medarbetare besvarar enkäten och får omedelbar återkoppling med grönt, gult eller rött resultat per frågeområde. Enkäten finns tillgänglig i 14 dagar.
  3. Återkoppling
    När enkäten är stängd får du som chef en sammanställning av svaren på gruppnivå via säker e-post. Det går även att lägga till Hälsocoaching online som del av återkopplingen.

Information till medarbetare

Vanliga frågor

Hur många medarbetare måste göra Hälso- och arbetsmiljöenkäten för att jag ska få resultat och rapport?

Minst 10 besvarade enkäter krävs för att grupprapport ska genereras.

Går det att beställa tjänsten till hela min organisation med rapporter på olika nivåer?

Ja, kontakta oss för planering.