Lagstadgade undersökningar

Försöksdjur

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkrav enligt AFS 1990:11 och riktar sig till alla medarbetare som arbetar eller kommer arbeta i miljöer där det finns försöksdjur. Innan du beställer tjänsten behöver du göra en riskbedömning.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad undersökning – Försöksdjur görs för att upptäcka eventuell allergi eller överkänslighet mot djur på arbetsplatsen. Efter att kontrollen har utförts återkopplar vi med intyg.

Kontroll ska erbjudas

Du som arbetsgivare ansvarar för att medarbetare erbjuds kontrollen med rätt periodicitet. 

Så går det till

 1. Utför riskbedömning
  Innan du beställer tjänsten ska du genomföra en riskbedömning i syfte att identifiera medarbetarens specifika arbetssituation och eventuella risker.
 2. Beställ tjänst
  Du fyller i information från riskbedömningen i beställningsformuläret. När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 3. Besök
  Under besöket görs en hälsoundersökning. Provtagning och medicinsk utredning med eventuell remiss till specialist görs vid behov.
 4. Intyg
  Intyg om undersökningen lämnas till medarbetaren för vidarebefordran till dig som ansvarig beställare.

Information till medarbetare 

Vanliga frågor

Vad händer om jag inte gör en riskbedömning innan kontrollen?

Du bör göra en riskbedömning innan tjänst bokas. Detta för att kontrollen ska göras på rätt sätt, ge rätt intyg och inte göras i onödan. Vi kontrollerar inte om riskbedömning eller utförd eller ej, utan bokar in oavsett.