Lagstadgade undersökningar

Flyg - Piloter klass 1

Beställ

Flygmedicinsk bedömning som uppfyller lagkrav och riktar sig till piloter i kommersiell luftfart för att säkerställa förmåga att utföra tilldelade säkerhetsuppgifter och skyldigheter.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad undersökning: Flyg – Pilot klass 1 görs för att säkerställa piloters hälsa. Efter att kontrollen har utförts får medarbetaren ett medicinskt intyg för piloter från EMPIC. Förstagångsundersökning av blivande piloter i kommersiell luftfart kan endast utföras på av Transportstyrelsen godkänt flygmedicinskt centrum (Aeromedical Center, AeMC) som finns i Stockholm och Malmö.

Kontroll ska utföras

Du som arbetsgivare ansvarar för att hälsokontroll görs med rätt periodicitet.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till undersökning. Tiden meddelas i ett sms till din medarbetare.
 2. Besök
  Under besöket görs EKG, audiometri och synundersökning enligt lagstadgad periodicitet. Även färgsinne, provtagning, blodtryck, längd och vikt ingår.
 3. Intyg
  Efter besöket utfärdas ett medicinskt intyg för flygledare från EMPIC.
 4. Återkoppling
  Ingen återkoppling görs om kontroll godkänns och intyg kan utfärdas.

 Information till medarbetare