Lagstadgade undersökningar

Flyg - Flygledare

Beställ

Flygmedicinsk bedömning som uppfyller lagkrav och riktar sig till flygledare för att säkerställa förmåga att utföra tilldelade säkerhetsuppgifter och skyldigheter.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad undersökning: Flyg – flygledare görs för att utesluta att flygledare fysisk eller psykisk sjukdom och säkerställa kabinbesättningens hälsa. Efter att kontrollen har utförts får medarbetaren ett medicinskt intyg klass 3. Förstagångsundersökning av blivande flygledare kan bara göras på av Transportstyrlesen godkänt flygmedicinskt centrum, som finns i Stockholm och Malmö.

Kontroll ska utföras

Du som arbetsgivare ansvarar för att hälsokontroll görs med rätt periodicitet.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till undersökning. Tiden meddelas i ett sms till din medarbetare.
 2. Besök
  Under besöket görs EKG och audiometri enligt lagstadgad periodicitet. Även provtagning, blodtryck, längd och vikt ingår.
 3. Intyg
  Efter undersökningen utfärdas ett medicinskt intyg för flygledare från EMPIC.
 4. Återkoppling
  Ingen återkoppling görs om kontroll godkänns och intyg kan utfärdas.

Information till medarbetare