Lagstadgade undersökningar

Elektromagnetiska fält

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkraven enligt AFS 2016:03 och riktar sig till medarbetare som exponeras för hälsoskadliga elektromagnetiska fält i sitt arbete. Innan du beställer tjänsten behöver du göra en riskbedömning.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad undersökning - Elektromagnetiska fält görs för att förebygga och tidigt diagnostisera negativa hälsoeffekter orsakade av exponering för elektromagnetiska fält. Efter utförd undersökning återkopplar vi med intyg.

Kontroll ska utföras

Så går det till

 1. Utför riskbedömning
  Innan du beställer tjänsten ska du genomföra en riskbedömning i syfte att identifiera medarbetarens specifika arbetssituation och eventuella risker.
 2. Beställ tjänst
  Fyll i information från utförd riskbedömning i beställningsformuläret. När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 3. Fyll i hälsodeklaration
  Innan besöket fyller medarbetaren i en hälsodeklaration och tar den med sig som underlag till läkarbesöket.
 4. Besök
  Under besöket görs en klinisk hälsoundersökning av hjärta och lungor samt en neurologisk undersökning. Utförd riskbedömning och ifylld hälsodeklaration ligger till grund för besöket.
 5. Intyg
  Hälsodeklaration, läkarundersökning och provsvar ligger till grund för bedömning och om tjänstbarhetsintyg kan utfärdas.
 6. Återkoppling
  Tjänstbarhetsintyg skickas till dig som beställare via säker e-post.

Information till medarbetare

Vanliga frågor

Vad händer om jag inte gör en riskbedömning innan kontrollen?

Du bör göra en riskbedömning innan tjänst bokas. Detta för att kontrollen ska göras på rätt sätt, ge rätt intyg och inte göras i onödan. Vi kontrollerar inte om riskbedömning eller utförd eller ej, utan bokar in oavsett.