Lagstadgade undersökningar

Dykeriarbete

Beställ

Medicinsk kontroll som uppfyller lagkrav enligt AFS 2019:3 och riktar sig till dykare som yrkesgrupp. Innan du beställer tjänsten behöver du göra en riskbedömning.

Vad tjänsten innebär

Medicinsk kontroll - Dykeriarbete görs för att förebygga olyckor och ohälsa i samband med dykeriarbete. Efter utförd kontroll återkopplar vi med tjänstbarhetsintyg.

Kontroll ska utföras

Arbetsgivaren ansvarar för att hälsokontroll görs med rätt periodicitet.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Efter beställd tjänst bokas medarbetaren in till hälsokontroll och kallelse skickas.
 2. Hälsodeklaration
  Medarbetaren fyller i en hälsodeklaration som tas med till besöket.
 3. Besök
  Under besöket genomgår medarbetaren läkarundersökning som inkluderar vilo-EKG, spirometri, provtagning, syn- och hörseltest samt test av fysisk arbetsförmåga. 
 4. Återkoppling
  Utifrån den medicinska kontrollen utfärdas ett Tjänstbarhetsintyg som skickas till angiven mottagare via säker e-post.

Information till medarbetare

Vanliga frågor

Vad händer om jag inte gör en riskbedömning innan kontrollen?

Du bör göra en riskbedömning innan tjänst bokas. Detta för att kontrollen ska göras på rätt sätt, ge rätt intyg och inte göras i onödan. Vi kontrollerar inte om riskbedömning eller utförd eller ej, utan bokar in oavsett.