Nyanställning

Drogtest vid nyanställning

Beställ

Drogfrihet är viktigt vid val av medarbetare. Gör ett drogtest i samband med er nyanställning. Provtagningen sker med urinprov och utgår ifrån de vanligast förekommande drogerna.

Vad tjänsten innebär

Drogtest vid nyanställning görs med urinprov och testning utifrån de vanligaste förekommande drogerna; cannabis, amfetamin, kokain och opiater. Om provtagningen inte visar något avvikande återkopplar vi till dig som beställare med utfärdat intyg. Annars kontaktar företagsläkaren medarbetaren först.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Fyll i adressen dit utfärdat intyg ska skickas i beställningsformuläret. När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till drogtest. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 2. Besök
  Drogtestet sker genom urinprov på en av våra mottagningar. Drogtestet skickas därefter till ett ackrediterat laboratorium för analys.
 3. Intyg
  Om provtagningen inte visar något avvikande utfärdar vi ett intyg på drogfrihet.
 4. Återkoppling
  Efter provtagning återkopplar vi till dig via säker e-post. Vid eventuellt avvikande provresultat kontaktar företagsläkaren kandidaten via telefon och informerar om resultatet av drogtestet. Efter kandidatens medgivande kontaktar företagsläkaren dig som beställare för muntlig återkoppling på telefon.

Information till medarbetare