Organisation och ledarstöd

Chefshandledning

Förfrågan

Vi handleder dig som chef utifrån dina behov och ger stöd och vägledning i ditt arbete och personlig utveckling i ditt ledarskap. Tjänsten kan utföras både på individ- och gruppnivå.

Vad tjänsten innebär

Chefshandledning är en pedagogisk process där du som chef för stöd i att utvecklas som ledare utifrån de behov och uppställda mål du har. Målen för handledningen bör vara kopplade till den egna verksamheten. Antal tillfällen, längd och frekvens kan justeras utifrån behov och målsättning. Uppföljningsbara mål sätts och du får konkreta tips på nya färdigheter i ditt uppdrag som chef och ledare. Mellan tillfällena ges uppdrag att tillämpa dina nya färdigheter i din verksamhet. Vi reflekterar även kring personliga utvecklingsområden som har betydelse för ditt uppdrag som chef. 

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Ange ditt önskemål, var du önskar att tjänsten ska utföras samt dina kontaktuppgifter i beställningsformuläret.
 2. Planeringssamtal
  Vi kontaktar dig för dialog kring dina önskemål gällande chefshandledning och prioriterar dian viktigaste utvecklingsområden och mål.
 3. Handledning
  Handledning görs utifrån vad som bestäms i planeringssamtalet.
 4. Återkoppling
  Handledningen avslutas med uppföljning av satta mål.