Lagstadgade undersökningar

Buller

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkrav enligt AFS 2005:16 och riktar sig till medarbetare som exponeras eller kommer exponeras för hörselskadligt buller i sitt arbete. Innan du beställer tjänsten behöver du göra en riskbedömning.

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad undersökning - Buller görs för att minska risken för hörselskador och tidigt upptäcka eventuella hörselnedsättningar. Efter utförd undersökning återkopplar vi med intyg om utförd hörselundersökning.

Kontroll ska erbjudas

Du som arbetsgivare ansvarar för att hälsokontroll erbjuds med rätt periodicitet.

Så går det till

 1. Utför riskbedömning
  Innan du beställer tjänsten ska du genomföra en riskbedömning i syfte att identifiera medarbetarens specifika arbetssituation och eventuella risker.
 2. Beställ tjänst
  Fyll i information från utförd riskbedömning i beställningsformuläret. När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till undersökning. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
 3. Besök
  Under besöket mäts medarbetarens hörsel. Mätningen sker i en hörselbur eller i ett tyst rum med särskilda hörlurar. Utförd riskbedömning ligger till grund för besöket.
 4. Intyg
  Intyg om utförd hörselundersökning utfärdas.
 5. Återkoppling
  Intyg skickas till dig som beställare via säker e-post.

Information till medarbetare

Vanliga frågor

Vad händer om jag inte gör en riskbedömning innan kontrollen?

Du bör göra en riskbedömning innan tjänst bokas. Detta för att kontrollen ska göras på rätt sätt, ge rätt intyg och inte göras i onödan. Vi kontrollerar inte om riskbedömning eller utförd eller ej, utan bokar in oavsett.