E-utbildning

Allergiframkallande kemiska produkter

Beställ

E-utbildningen uppfyller lagkrav enligt AFS 2011:19 och ger kunskap för att säkert kunna arbeta med allergiframkallande kemiska produkter. Det här är en förinspelad e-utbildning som du går online, när de passar dig.

NYHET! E-utbildningen har uppdaterats med nytt kapitel om diisocyanater enligt REACH-förordningen och ger ett separat utbildningsintyg för detta. Du som som arbetar med diisocyanater behöver förnya ditt intyg inför att de nya reglerna börjar att gälla 24 augusti 2023.

Vad tjänsten innebär

Lär dig och dina medarbetare om olika typer av allergiframkallande kemiska produkter och dess egenskaper, hälsoeffekter vid exponering och vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att arbetet ska vara säkert att utföra. Innehållet är uppdelat i fem huvudavsnitt som består av förinspelade filmer inom följande ämnen:

Tillägg:

E-utbildningen tar cirkla 1 timme att genomföra och finns på både svenska och engelska. När du är klar och klarat kunskapstestet kan du ladda hem ett utbildningsintyg och ett separat för diisocyanater i pdf-format. Båda intygen är giltiga i 5 år.

Så går det till

  1. Beställ tjänst
    Beställ e-utbildningen på det språk du vill ha den. Efter att du beställt tjänsten får du ett bekräftelsemail med instruktioner samt licenskoder.
  2. Utbildning
    Gå e-utbildningen när det passar dig. Den tar cirka 1 timme att fullfölja och avslutas med ett kunskapstest.
  3. Intyg
    Ladda hem utbildningsintygen i pdf-format. Båda intygetn är giltiga i 5 år.

Tekniska krav

Vanliga frågor

Måste jag göra utbildningen vid ett och samma tillfälle?

Nej, du går e-utbildningen i din takt och du kan dela upp den i olika tillfällen.

Hur lång tid tar utbildningen?

E-utbildning - Allergiframkallande kemiska produkter tar cirka 1 timma att genomföra.