Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS-kollen

Förfrågan

AFS-kollen är ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ger god överblick av vilka arbetsmiljöföreskrifter er verksamhet berörs av samt vilka krav respektive föreskrift innebär.

Vad tjänsten innebär

AFS-kollen ger kunskap om vilka arbetsmiljöföreskrifter som rör er verksamhet och vilka krav på riskbedömningar, utbildningar och medicinska kontroller som finns. Genomgången sker med hjälp av en av våra experter och resulterar i en rapport som ger stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Ange ditt önskemål, var du önskar att tjänsten ska utföras samt dina kontaktuppgifter i beställningsformuläret. 
 2. Planeringssamtal
  Vi kontaktar dig för dialog kring upplägg och bokning.
 3. AFS-koll
  AFS-koll görs av en av våra experter utifrån det som bestäms under planeringssamtalet.
 4. Återkoppling
  Resultatet summeras i en rapport.