Rich-text editor

   
  Windows Mac
Select all CTRL+A CMD+A
Undo CTRL+Z CMD+Z
Redo CTRL+Y CMD+Y
Bold CTRL+B CMD+B
Italic CTRL+I CMD+I
Underline CTRL+U CMD+U
Copy CTRL+C CMD+C
Cut CTRL+X CMD+X
Paste CTRL+V CMD+V
H1–H6 headings ALT+Shift+1–6 CTRL+ALT+1–6
Paragraph break Enter CTRL+O
Line break Shift+Enter Shift+Enter
Focus to toolbar ALT+F10 ALT+F10
Insert link CTRL+K CMD+K
Toogle fullscreen CTRL+Shift+F CTRL+Shift+F
Find and replace CTRL+F CMD+F