Nyhet

Volvos företagshälsa nu en del av Previa

I början av maj tog Previa över Alviva, Volvokoncernens företagshälsa, vilket innebär att Previa får ett helhetsansvar för Volvos cirka 20 000 anställda i Sverige. Större flexibilitet och ett bredare utbud av tjänster är några av fördelarna som Volvo nu får.

Ett nytt ventilationssystem håller på att installeras i Alvivas lokaler i Volvo-land vid Arendal utanför Göteborg. Det är lite rörigt, och man får kryssa bland byggarbetare och stegar för att navigera i lokalerna. Det gått en vecka drygt sedan Alviva togs över av Previa och samordningsarbetet är i full gång.

Alviva nu en del i Previa
Helen Johansson, COO på Previa, tillsammans med Anette Forsberg, tidigare tf vd för Alviva.

– Det var positivt när vi fick reda på att det var just Previa som kommer in som ny ägare. Det har varit en lång process och det här är den bästa lösningen för Alvivas medarbetare och för de Volvo-anställda, säger Anette Forsberg, tf vd för Alviva.

Alviva var tidigare ett helägt dotterbolag i Volvogruppen, men för två år sedan initierades processen med att outsourca verksamheten. I december stod det klart att det blir Previa som tar över Alviva och får avtalet som leverantör av företagshälsa till Volvokoncernens anställda i Sverige.

Styrka genom nya kollegor

Det femåriga avtalet omfattar Volvo Lastbilar, Volvo Construction Equipment (VCE), Volvo Bussar och Volvo Penta, eller cirka 20,000 anställda. Alvivas sju enheter och cirka 60 anställda överförs därmed till Previa. Avtalet omfattar även de cirka 15 orter där Alviva tidigare haft underleverantörer till Volvo.

opening quote

Vi får en större helhet med Previa, inte minst när det kommer till flexibilitet och resurser.

– Det är en mycket välskött verksamhet och Volvo ligger i framkant när det kommer till arbetsmiljö. Vi får nu möjlighet att bygga vidare och bidra till en hållbar arbetsmiljö samtidigt som vi får förstärkning med en grupp nya kollegor, säger Helen Johansson, COO på Previa.

Anette Forsberg och Helen Johansson ingår båda i den projektgrupp som ska säkra övergångsprojektet.

Att lära sig varandras kulturer

Att just Previa vann avtalet ser Anette Forsberg som positivt. Utvecklingen inom arbetsmiljöområdet går fort. Forskning, nya föreskrifter och lagstiftning ändras allt fortare samtidigt som ohälsa och sjukskrivningar ökar.  Säkerhet, miljö och kvalité har länge varit Volvos ledord, både i produktionen och produkter, men området blir allt mer komplext.

– Vi måste arbeta annorlunda och får en större helhet med Previa, inte minst när det kommer till flexibilitet och resurser. Alviva är de facto en liten företagshälsa och vi hamnar nu i ett större sammanhang, säger hon.

opening quote

Det är en mycket välskött verksamhet och Volvo ligger i framkant när det kommer till arbetsmiljö.

Utmaningarna för Volvo speglar till stor del arbetslivets utmaningar.  Den fysiska arbetsmiljön har länge varit prioriterad men på senare år ökar sjukskrivningsproblematiken kopplad till den psykosociala miljön.

– Volvo är föredömligt och branschledande och värnar verkligen om humankapitalet så det är ett spännande företag att arbeta med. När jag började arbeta på Volvo handlade arbetet till stor del om belastningsergonomi, men vi har sett de senaste åren hur de psykosociala faktorerna ökar inte minst relaterade till stress och arbetsliv, säger Anette Forsberg.

– Nu finns förväntningar på att en massa nya saker ska ske men initialt handlar det om att förvalta det som redan finns och om att arbeta med varandra och lära oss varandras kulturer, säger Helen Johansson.

 

Hej Alviva! Hur känns det nu?

En viss oro innan affären var i hamn, men också förväntan. Så här säger två av Alvivas medarbetare i Göteborg: