Nyhet

Viss minskning av andel sjukskrivna

Diagram visar minskning av aktuell korttidsfrånvaro
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare.

ressnyhet 20200324: Det fortsätter vara ett högre inflöde av sjukskrivningar än normalt. Samtidigt anas en viss normalisering av balansen mellan sjuk- och friskanmälningar, vilket leder till en viss minskning av andelen sjukskrivna totalt sett. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Det fortsätter vara ett högre inflöde av sjukskrivningar än normalt, men det börjar samtidigt bli en ökad balans mellan sjuk- och friskanmälningar, dvs vi ser en ökad tendens av att personer nu även börjar friskanmäla sig i större omfattning än tidigare, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Sammantaget är fler än åtta procent av medarbetarna är fortsatt frånvarande på grund av korttidssjukdom eller VAB, dock gör den ökade balansen mellan sjuk- och friskskrivningar att sjuktalet minskar något under inledningen av veckan.

Diagram visar något lägre korttidsfrånvaro än förgående vecka
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

– Det ska bli intressant att framöver följa om vi är på väg in i en mer normaliserad period än det vi sett den senaste tiden vad gäller sjuk- och friskanmälningar, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se