Nyhet

Verktyg ger stöd i rehabiliteringsarbete

Previa Rehabkoll är ett verktyg som ger chefer och HR-funktionen god översikt och ett bra uppföljningsstöd för rehabiliteringsarbetet inom organisationen. Chefer får här också möjlighet att se aktuella ärenden och vad som är nästa steg i processen.

Ett aktivt och effektivt rehabiliteringsarbete förutsätter att arbetsgivare och chefer ges rätt stöd i processen för att uppnå bästa möjliga resultat rehabprocessen. Det gäller bade tillgång till expertkompetens i rehabiliteringsfrågor, men även stöd i from av ett verktyg för strukturerad dokumentation. 

– Previa Rehabkoll är ett verktyg som gör det lättare att tidigt inleda och effektivisera rehabiliteringsarbetet för att snabbare göra det möjligt för drabbade medarbetare att snabbare komma tillbaka till arbetet, säger Jessie Siebing på Previa.

Med Previa Rehabkoll kan arbetsgivare och chefer tidigare fånga signaler när ett rehabärende bör påbörjas, få en god översikt och aktuell statistik över rehabarbetet i organisationen, men ocksåkvalitetssäkra dokumentationen genom att allt finns samlat på samma plats. 

Verktyget ger ett välbeprövat och flexibelt stöd utifrån verksamhetens behov. För bästa resultat kan Previa Rehabkoll användas i samband med konceptet Effektiv Rehabilitering och Previa Sjuk och Frisk –  en tjänst för sjuk- och friskanmälan:

  • Previa Sjuk och Frisk signalerar behov av rehabiliteringsinsatser
  • Effektiv Rehab ger tillgång till Previas samlade expertkompetens inom rehab
  • Previa Rehabkoll bidrar till strukturen för chefen.

Previa Rehabkoll lanseras i samarbete med Miljödata AB o deras rehabverktyg Adato.

Mer om Previa Sjuk och Frisk

Kontaktperson: Jessie Siebing

E-post: Jessie.Siebing@previa.se