Pressmeddelande

Tydligt trendbrott: Sjukskrivningarna minskar igen

Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020, 2021 samt 2022.

Pressnyhet 220208: Efter flera veckor av ökande sjukfrånvaro är trenden nu bruten. Frånvaron för både sjukdom och VAB har tydligt vänt neråt igen. Sjukfrånvaron är dock fortsatt högre än normalläget. Det visar statistik från Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Det är glädjande att äntligen kunna konstatera ett trendbrott när det kommer till sjukskrivningar. Sjuktalen går nu neråt, även om det fortfarande är en hög sjukfrånvaro som belastar såväl den enskilde som arbetsplatsen, säger Maria Steneskog Nyman beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

opening quote

Sjuktalen går nu neråt, även om det fortfarande är en hög sjukfrånvaro som belastar såväl den enskilde som arbetsplatsen

Statistiken kommer från Previa Sjuk & Frisk som omfattar 156 000 anställda på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige och avser nya sjuk- och VAB-tillfällen oavsett bransch. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Efter att frånvarotalet stigit brant årets första veckor har den nu tydligt vänt neråt.

– Den vändning vi ser beror främst på att antalet nya fall som insjuknar i covidrelaterade symtom minskar i antal. Men det är fortfarande så att sett till antalet frånvarotillfällen så står förkylningsbesvär för strax över 50% av de medicinska besvären hittills under 2022, säger Maria Steneskog Nyman.

Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Uppdelat på medicinska besvär samt VAB, övriga orsaker exkluderade. Medeltal år 2013-2019, år 2020, 2021 samt 2022.

– Både förkylningar och VAB har tydligt vänt neråt. Antal VAB börjar nu hamna på nivåer under normalvärden för denna period på året. Det ska bli intressant att se om förkylningarna kommer att sjunka lika drastiskt eller följa en mer normalkurva nu när restriktioner tas bort och vi ska återgå till ett liv utan pandemi, säger Maria Steneskog Nyman.

För mer information kontakta 
Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se