Nyhet

Tillfälligt samtalsstöd för att möta oro kopplat till kriget i Ukraina

I samarbete med Falck Healthcare erbjuder Previa samtalsstöd för att möta den oron som många medarbetare och chefers känner till följd av kriget i Ukraina.

Oroskänslor och stress kan lätt ta över och påverka oss på olika sätt. För många kan det vara hjälpsamt att få stöd och tillgång till verktyg för att hantera sina känslor. I och med kriget i Ukraina har vi identifierat ett ökat behov av samtalsstöd för medarbetare och chefer runt om i Sverige. Previa och Falck Healthcare har därför möjliggjort för alla kunder att enkelt avtala om tillfälligt samtalsstöd för att möta det ökade behovet. 

– Efter att kriget startade har våra psykologer och beteendevetare sett hur oron och osäkerheten inför både läget i världen och vad som kan hända i sin egen närmiljö blivit allt mer märkbar, säger Helen Johansson, affärsområdeschef på Previa. 

opening quote

Efter att kriget startade har våra psykologer och beteendevetare sett hur oron och osäkerheten blivit allt mer märkbar

Snabbt stöd via telefon

I ett anonymt telefonsamtal med en beteendevetare får medarbetaren och chefer som ringer in råd och stöd i hur de kan hantera sin oro utifrån den situation som de befinner sig i. Våra beteendevetare är särskilt utbildade i att tala med människor som befinner sig i svåra situationer, är oroliga eller befinner sig i en kris.  

Många upplever att det första samtalet ger det stöd som de behöver, medan andra kan behöva ytterligare vägledning. Vid ytterligare behov av stöd finns möjlighet att prata med en av våra psykologer/psykoterapeuter. Stödet riktar sig till samtliga kunder hos Previa och Falck Healthcare.  

Vill du veta mer?

Hör av dig om du vill veta mer om hur du får tillgång till tjänsten eller hur vi kan ge stöd till din verksamheten.