Nyhet

Stort steg för utvecklad Sjuk och Frisk-tjänst

Previas Sjuk och Frisk-kunder har nu tillgång till en ny version av onlinetjänsten för frånvarostatistik, rehabhantering och sjukanmälan.

Den uppdaterad versionen av Previas Sjuk och Frisk-tjänst innehåller både nya och utvecklade funktioner för anmälan, statistik, rehabilitering och dokumentation. Syftet är att underlätta såväl den dagliga hanteringen som analys av sjukfrånvaron i företaget för chefer och HR, från organisations- till individnivå.

– Med de nya funktionerna i Sjuk- och Frisk-tjänsten får chefer och HR ett komplett stöd i hanteringen av sjukfrånvaro och rehabilitering i företaget. Utveckling har varit mycket efterfrågad av både stora arbetsgivare och personalintensiva verksamheter, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

opening quote

Med de nya funktionerna får chefer och HR ett komplett stöd i hanteringen av sjukfrånvaro och rehabilitering.

Nya funktioner i korthet

 • Sjuk- och Frisk-statistik online
  Den nya versionen av onlinetjänsten för Sjuk och Frisk-statistik ger chefer och HR en bättre överblick av sjukfrånvaron i verksamheten.
 • Anpassade rapporter / export
  Nu finns möjlighet till göra anpassade rapporter som också kan laddas ned genom en ny export-funktion.
 • Tilldela begränsad behörighet
  För dig i en HR-roll finns nu möjlighet att tilldelas behörighet för en specifik enhet, en funktion som kommer att effektivisera rehab-arbetet.
 • Roller
  Rehabsamordnare och övriga i verksamheten som behöver tillgång till sjukfrånvarostatistik ges nu möjlighet till egna behörigheter.  
 • Rehabplaneraren
  Nu finns möjlighet att ladda upp dokument, och på ett GDPR-säkert sätt samla information på ett och samma ställe. Anteckningar från till exempel rehabmöten kan nu noteras direkt i onlinetjänsten.
 • Engelsk språkversion
  För engelskspråkiga medarbetare finns Sjuk- och Friskstatistik och Rehabplaneraren nu även på engelska.
 • Onlineanmälan
  För sjuk- och friskanmälan online finns nu möjlighet att kundanpassa information om lokala rutiner vid sjukanmälan för underlätta för medarbetarna att göra rätt.

Läs om de nya funktionerna genom att logga in på Mina sidor, Om statistiktjänsten

För dig som vill veta mer om Previas Sjuk och Frisk-tjänst läs mer på tjänstesidan eller kontakta oss för en demonstration.

Läs mer om Sjuk och Frisk

Onlinedemo

Previas Sjuk och Frisk-tjänst är ett vertyg för att hjälpa arbetsgivare, chefer och medarbetare att skapa ett hållbart arbetsliv. Onlinetjänsten gör det enkelt att få tillgång till våra experter, hantera sjukfrånvaro och se statistik. Kontakta oss för demo.