Nyhet

Små förändringar i sjukfrånvaron

Diagram visar små förändringar i per orsak
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare.

Pressnyhet 20200325: tisdagen innebar endast marginella förändringar i sjukskrivnings- och VAB-statistiken i Sverige. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Tisdagen visar ingen tydlig förändring i innehåll eller trender i sjukfrånvaron, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Sammantaget är fortsatt cirka åtta procent av medarbetarna frånvarande på grund av korttidssjukdom eller VAB.

Diagram visar små förändringar i per orsak
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se