Nyhet

Sjukfrånvaron ligger still

Diagram visar att korttidsfrånvaro är  oförändrat hög.
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare.

Pressnyhet 20200326: Inte heller onsdagen innebar några statistiska förändringar i sjuk- eller VAB-frånvaron. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Sjukskrivningarna följer normal veckokurva, men ligger på lite högre nivåer, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Fortsatt är cirka åtta procent av medarbetarna frånvarande på grund av korttidssjukdom eller VAB, den nivå som hela veckan inneburit hitintills.

Diagram visar att korttidsfrånvaro är  oförändrat hög.
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se