Nyhet

Säkert utlandsarbete för medarbetarna

Ökad globalisering innebär mer resande samtidigt som allt fler svenskar arbetar utomlands. Det ställer nya krav på arbetsgivarna och i höstas lanserade Previas systerbolag Falck Global Assistance nya tjänster för att stödja arbetsgivare i deras Travel Risk Management. Vi pratade med Jonas Frid, Sverigechef för Falck Global Assistance.

Vad är Global Assistance och varför är det viktigt? 

Andelen svenskar som arbetar utomlands ökar ständigt och arbetslivet blir allt mer internationellt. Samtidigt är vår omvärld på många håll politiskt osäker och uppvisar olika standard i sjukvården. Global Assistance har två ben – dels arbetar vi med försäkringsbolag och ser till att svenskar utomlands får rätt vård, eller ambulansflyg hem om det behövs. Sedan arbetar vi med företag för att hjälpa dem ta sitt arbetsmiljöansvar för medarbetare som arbetar eller reser utomlands.

När ni talar om Travel Risk Management, vad är det? 

Arbetsmiljöarbete är väl utvecklat i Sverige men historiskt har riskbedömningar och prevention varit inriktat på arbetsplatsrelaterade, inte reserelaterade, risker. Travel Risk Management handlar helt enkelt om att mitigera riskerna i resandet genom kunskap, träning och instruktioner. Resande kan vara en spännande tillgång om man är välinformerad och har möjlighet att få hjälp om något sker.

Mer konkret, kan du beskriva hur det kan fungera? 

Mycket handlar om information och instruktioner inför en resa men det kan också handla om att få information när något händer. Jag var till exempel i Antalaya i höstas då en bilbomb briserade och när man är på plats kan det vara svårt att få information. Då blev jag uppringd och fick information på svenska om vad som hade hänt och kunde ställa frågor. Det var en enkel tjänst. Hade vi varit utsatta kunde det ordnats med eskort ut ur landet, till exempel.

Varför är det viktigt med Travel Risk Managemet? 

Det handlar om att göra ett aktivt ställningstagande inför de risker som man utsätter sina medarbetare för. Som arbetsgivare ansvarar man för säkerheten och däri ingår återkommande riskbedömningar och att arbeta preventivt. 

Läs mer och besök Falcks Global Assistance

Kontaktperson: Jonas Frid

Telefon: +46 761 77 80 84

E-post: jonas.frid@falck.com