Nyhet

Nytt erbjudande för att möta riskbruk och beroende på arbetsplatsen

Falck (fd Previa) breddar erbjudandet kopplat till stöd för chefer och medarbetare kring riskbruk och beroende av alkohol och droger. Hos oss får du hjälp med att förebygga, utreda och följa upp beroendeproblematik på arbetsplatsen.

Under 2022 beräknades ungefär en miljon människor ha en riskkonsumtion av alkohol i Sverige, 300 000 har ett utvecklat alkoholberoende. Alkoholproblem kan leda till ökad ohälsa och frånvaro från arbetet, men även en ökad risk för olyckor, arbetsrelaterade skador, förlorad produktivitet och mänskligt lidande.

Falcks stöd till arbetsplatser kring riskbruk och beroende:

  • Utbildning
  • Stöd i att ta fram policy och riktlinjer
  • Anonym rådgivning för anställda
  • Chefrådgivning och stöd
  • Stöd till hela arbetsgruppen
  • Utredning och bedömning för klarläggande av typ av burk, samt rekommendationer för vidare åtgärder

– En del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att se över frågor kopplade till riskbruk och beroenden av både alkohol och droger. Det är viktigt att det finns policy och riktlinjer på arbetsplatsen som är kända av medarbetarna. Därför känns det väldigt bra att vi kan presentera ett heltäckande stöd till våra kunder kring ett ämne som kan vara både svårt och utmanande att möta, säger Ann Berntsdotter, företagsläkare på Falck.

Förebyggande arbete kring alkohol och droger

Falcks tjänster och expertkunskap inom drog- och beroendeproblematik erbjuder stöd för individen, chefen och hela arbetsgruppen. Vi guidar i det förebyggande arbetet och är ett stöd om misstanke om riskbruk eller beroende uppstår. Bland annat finns det telefonnummer både till medarbetare och chefer där de kan få rådgivning om man har frågor kopplade sina egna eller andras alkohol- och drogvanor.

– Rådgivning för chefer finns till för att chefer ska ges möjligheten att ställa frågor, bolla sina tankar och funderingar, oavsett om det gäller förebyggande arbete, misstanke eller känd problematik. Det kan till exempel vara svårt att veta hur och när man som arbetsgivare ska agera vid misstanke om alkohol eller droganvändning på arbetet. Det är ett effektivt sätt att komma vidare i sin hantering.

En annan del är stöd till hela arbetsgruppen, en grupp som ofta glöms bort då fokus ofta ligger mycket på individen som står för problematiken. Med stöd från Falck kan man skapa och återskapa balansen i arbetsgruppen som kan ha varit utsatt för en tuff situation under en längre tid.