Pressmeddelande

Nu inleds Previas övergång till Falck

Pressnyhet 20220425: Idag tas första steget i Previas övergång till att bli Falck. Successivt under året kommer samtliga Previas närmare 100 enheter i landet byta till varumärket Falck.

– Previa har i över 50 år varit ledande i Sverige för att skapa ett hållbart arbetsliv. Nu tar vi med hela Previas utbud in i en ny form där vi ytterligare kan bredda vårt erbjudande och möta behoven i en tid när efterfrågan på hälsotjänster är större än någonsin, säger Carina Reidler, VD Previa.

Falck, som startade som ett räddningsbolag i Danmark, är idag ett globalt hälsoföretag med ett hel- hetserbjudande inom hälsoområdet. Genom alla affärsområden löper en vilja att hjälpa människor som en gemensam röd tråd. Previa har ingått i Falckgruppen sedan 2014 och är koncernens största bolag inom företagstjänster för ett hållbart arbetsliv.

De kommande åren kommer samtliga bolag inom Falckgruppen i hela världen övergå till varumärket Falck.

opening quote

Redan idag är vi Sveriges ledande företagshälsa, och vi kommer alltid ha vår bas i företagshälsa.

– Redan idag är vi Sveriges ledande företagshälsa, och vi kommer alltid ha vår bas i före- tagshälsa. Men som ledande aktör för ett hållbart arbetsliv behöver vi även kunna erbjuda nya tjänster och upplägg för företag och deras medarbetare med andra behov. Här ger tillhörigheten till Falck nya möjligheter, säger Carina Reidler, VD Previa.

Varumärkesbytet kommer i en tid där arbetslivet är i stor förändring. Samtidigt är en bra arbetsmiljö det mest avgörande för att människor både ska söka sig till en arbetsplats och vilja vara kvar på arbetsplatsen.

– Trenden är tydlig: hur, när och var vi arbetar omvandlas just nu snabbt. Som marknadsle- dare måste vi även vara bäst på att utvecklas i takt med att arbetslivet förändras. Allt i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla, säger Carina Reidler, VD Previa.

Införandet av det nya varumärket inleds idag och kommer genomföras steg för steg tills samtliga Previas närmare 100 enheter över hela Sverige har bytt utseende.

Previas besöksadresser, webbsidan previa.se och alla kontaktuppgifter till Previas personal fortsätter vara samma som idag under hela 2022. Däremot kommer Falckloggan synas allt mer på Previas besöksenheter och i digitala kanaler i takt med att skyltar byts ut.

Den 1 januari 2023 försvinner namnet Previa helt, då sker även formellt byte av bolagsnamn.

För mer information kontakta

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se
Sandra Ahlstrand, kommunikatör, +46 (0)70 63 589 62, sandra.ahlstrand@previa.se