Pressmeddelande

Previa skriver avtal om företagshälsa med Volvokoncernen

Previa företagshälsa expanderar sin verksamhet genom ett partnerskapsavtal med Volvo Group. Genom avtalet tar Previa över Volvos interna företagshälsa, Alviva, och blir leverantör av företagshälsa till Volvokoncernen i Sverige.

Previa tar över Volvokoncernens företagshälsovård, Alviva, från tidigast 28 februari 2019. Syftet med avtalet är att tillgodose Volvos långsiktiga behov inom hälsa och arbetsmiljö genom en flexibel leverans och ett bredare utbud av tjänster.

Alviva är idag ett helägt dotterbolag som erbjuder företagshälsovård till Volvokoncernens alla anläggningar i Sverige. Genom att Previa förvärvar Alviva kommer de att ingå i Falck Group som är nordens största leverantör av tjänster inom hälsa i arbetslivet.

– Vi är stolta att få ta över Alviva, deras kompetens och kapacitet är ett värdefullt tillskott i Previas landsomfattande verksamhet. Tillsammans får vi nu möjlighet att bidra till en hållbar hälsa och arbetsmiljö i Volvokoncernen säger Carina Reidler, vd för Previa.

Carina Reidler vd för Previa opening quote

Vi är stolta att få ta över Alviva, deras kompetens och kapacitet är ett värdefullt tillskott i Previas verksamhet.

Samarbetet mellan Volvokoncernen och Previa omfattar Volvos alla svenska anläggningar och har som ambition att utveckla ett långsiktigt partnerskap med fokus på hälsa och hållbar arbetsmiljö.

– Det har genomförts ett grundligt arbete för att hitta den bästa lösningen för alla berörda parter. Vi är glada att bli en del av Previa och jag tror verkligen att detta kommer att vara fruktbart för Alvivas medarbetare och för de anställda i Volvo i Sverige, säger Anette Forsberg, tf. vd för Alviva.

För att övergången ska gå så smidigt som möjligt kommer Volvo och Previa tillsammans att starta ett övergångsprojekt och en ny förvaltningsmodell kommer att implementeras i Volvokoncernen.


För mer information kontakta 

Carina Reidler, vd Previa, +46 (0) 70 560 67 49, carina.reidler@previa.se    (Pressbild)

Anette Forsberg, vd Alviva +46 (0) 31 3236576, anette.forsberg@alviva.se