Nyhet

Previa godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring

Som privat arbetsgivare kan du nu få ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar som genomförs av Previa. Stödet gäller utbildning för skyddsombud, arbetsmiljöombud och chefer och kan sökas både före och efter aktiviteten från AFA Försäkring.

Från 1 januari 2016 har du som arbetsgivare inom privat sektor möjlighet att få ekonomisk stöd för utbildningsinsatser inom arbetsmiljö. Stödet kan sökas av alla företag som har tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och har minst en anställd.

Stödet omfattar:

 • Vidareutbildning av skyddsombud och arbetsmiljöombud
 • Arbetsmiljöutbildning för chefer, både grund- och vidareutbildning
 • Längden på utbildningen ska vara högst tre kursdagar
 • Utbildningarna kan även vara distansutbildningar på webben. 

Ansökan om stöd ska göras senast sex månader efter påbörjad utbildning. Previa erbjuda ett stort utbud av utbildningar inom ramen för stödet t ex:

 • Arbetsmiljö, grundutbildning, 2 dagar (ej för skyddsombud)
 • Belastningsergonomi, 1 dag 
 • Rehabilitering och tidiga insatser, 4 tim
 • Alkohol och droger på arbetsplatsen, 1 dag
 • Hälsa för prestation och produktivitet, 1 dag
 • Hälsa och verksamhetsutveckling, 2,5 dagar
 • Konflikthantering, 3 tim
 • Det svåra samtalet, 3 tim
 • Hot och våld i arbetslivet, 3 tim
 • Krishantering, 3 tim
 • Kundanpassade utbildningar

Vill du veta mer om stödet  kontakta Previa eller läs mer på afaforsakring.se