Nyhet

Previa byter varumärke under 2022

Nyhet 20211116: Previa byter varumärke till Falck. Införandet av det nya varumärket sker under 2022 och kommer genomföras stegvis under året. Förändringen är en del i Falckkoncernens strategi att samla all verksamhet under ett varumärke.

– Previa byter varumärke, men vi kommer att vara samma viktiga aktör för ett hållbart arbetsliv som tidigare. Vi fortsätter vara ett eget företag inom Falck-gruppen och våra kunder har tillgång till all kompetens och hela vår kapacitet som idag, säger Carina Reidler, VD Previa.

Previa, som är Sveriges ledande företagshälsa, ingår sedan 2014 i Falck-gruppen. Falck samlar nu samtliga bolag inom koncernen under samma varumärke. Det innebär att Previa är ett av dotterbolagen som kommer byta varumärke.

Carina Reidler vd för Previa opening quote

Nu synliggör vi att Previa inte enbart är Sveriges ledande företagshälsa, vi är även en del av Nordens ledande hälsoföretag.

– Nu synliggör vi att Previa inte enbart är Sveriges ledande företagshälsa, vi är även en del av Nordens ledande hälsoföretag. Tillsammans inom koncernen kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster för hälsa och livsstil, säger Carina Reidler.

Införandet av det nya varumärket och byte av logotyp inleds under april 2022. Formellt byte av bolagsnamn sker i januari 2023. 

Mer information kommer.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, 070 413 08 13, peter.skald@previa.se