Nyhet

Paneldebatt om konflikter och kränkningar

"Konflikter och kränkningar knäcker kollegor – så kan trenden vändas" var ämnet för Previas seminarium tillsammans med Dagens Industri i Almedalen 3 juli.

Eskalerade konflikter och kränkningar på jobbet är två av de svåraste arbetsmiljöfrågorna. Kunskap och kultur är nyckelord för att hantera konflikter och nå nolltolerans mot trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Vad krävs av arbetsgivare och chefer för att skapa ett socialt hållbart arbetsliv?

Välkommen att besöka Previas paneldebatt under Almedalsveckan 2018. 

Medverkande

  • ÅsaBarsnes, Kommunikations- och HR direktör, Bonnier Broadcasting
  • Christina Sanders, Health & Engagement Director AstraZeneca
  • Eva Nelson, HR-direktör Försvarets Materielverk
  • Erica Kronhöffer, Hållbarhetsdirektör SJ
  • Per Larsson, expert i krisstöd och kränkande särbehandling på Previa
  • Henrietta Westamn, moderator, Dagens industri

Tid och plats

3 juli 2018, klockan 15:00 – 16:00, på Donners plats 2