Pressmeddelande

Ökande frånvarotal under hela oktober

Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020 samt 2021.

Pressnyhet 20211028: Under hela oktober har frånvaro på grund av sjukdom och VAB stadigt ökat. I inledningen av hösten var det ovanligt mycket VAB, men nu är det frånvaro på grund av medicinska besvär som är högre än normalt. Det visar statistik från Previa Sjuk & frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Det är flera faktorer som samspelar just nu. Dels kommer kylan med de sjukdomar som vanligen visar sig då, dels möts människor i större utsträckning igen efter att restriktionerna avskaffats. Samtidigt ligger rekommendationen om att barn ska stanna hemma vid mildare symptom kvar vilket gör att många vabar, säger Maria Steneskog Nyman beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

opening quote

Frånvarotalen i oktober har aldrig varit så höga som de vi ser nu under de drygt 10 år Previa fört denna typ av dagsaktuell statistik

Statistiken kommer från Previa Sjuk och Frisk som omfattar 156 000 anställda på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige och avser nya sjuk- och VAB-tillfällen oavsett bransch. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Vanligtvis följer sjukfrånvaron under året en relativt förutsägbar kurva varje år. I år har frånvaron stigit under tre veckors tid i en period då frånvaron från arbetsplatsen vanligtvis är relativt låg.

– Det vi ser nu är troligtvis en puckel i samband med att samhället öppnar upp igen och vi börjar återgå till att leva mer som vi gjorde innan Covid. Men vi har lärt oss av de senaste åren att förändringar kan komma snabbt. Det är därför värdefullt att vi i vårt material kan följa frånvaromönster i realtid, säger Maria Steneskog Nyman.

Diagram 2. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. År 2010-2021.

– Frånvarotalen i oktober har aldrig varit så höga som de vi ser nu under de drygt 10 år som Previa har fört denna typ av dagsaktuell statistik över sjuk- och vab-frånvaro på Sveriges arbetsplatser, säger Maria Steneskog Nyman.

I början av hösten var VAB skälet till den kraftiga ökningen jämfört med tidigare år, medan medicinska besvär låg i närheten av medelvärdet historiskt. Nu har en förändring av den trenden skett. Andelen VAB har trappat av och börjat sjunka, och andelen medicinska besvär har överstigit motsvarande vecka 2020.

Diagram 3. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Uppdelat på medicinska besvär samt VAB, övriga orsaker exkluderade. Medeltal år 2013-2019, år 2020 samt 2021

– Förra året uteblev vanliga sjukdomar då många arbetade hemma och följde de allmänna rekommendationerna. Nu möts fler igen och då blir det naturligt att våra vanliga förkylningar, magsjukor och influensor grasserar igen, säger Maria Steneskog Nyman.

För mer information kontakta

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se