Pressmeddelande

Ökad oro när sjukfrånvaron planar ut

Antal frånvaroanmälningar i % av antal anställda. Sjukfrånvaro och VAB, samtliga sjukskrivningsorsaker.

Pressmeddelande 200428: Ökad andel friska under vecka 17 gör att sjukfrånvaron över landet börjar att stabilisera sig, men är fortfarande på en relativt hög nivå. Samtidigt märks en tilltagande oro i riskgrupper. Detta visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

–  Vi kan glädjande nu börja se en balans i antalet nya frånvaroanmälningar i jämförelse med hur många som blir friska. Trenden har börjat plana ut och att andelen frånvaroanmälningar, 4 procent, innebär en återgång mer normala nivåer, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Efter rekordmånga sjukanmälningar veckan 12, var de senaste veckorna 16 och 17 lika många nya som avslutade frånvaroärenden. Utplaning av sjuktrenden sker både som ett resultat av minskade nya sjukanmälningar och att en ökande andel av de som varit långtidssjuka med förkylningssymptom nu börjar tillfriskna.

Utveckling frånvarotrend – totalt samt antal nya och avslutade ärenden.

– Vi har fortfarande en större grupp personer som kvarstår som sjukskrivna med lindriga förkylningssymptom och därför avvaktar med att återgå i arbete, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram visar korttidsfrånvaro på drygt 4000 av 100 000 personer.
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare per orsak.

– Previas telefonsköterskor rapporterar en märkbar ökning av samtal från personer i riskgrupper. I samtalen uttrycks stor oro, i vissa fall med hög ångest, och man har önskan att sjukskriva sig för sin ångest. Detta är något nytt som vi får följa, säger Maria Steneskog Nyman.

Diagram visar att
Längd på förkylningsbesvär.

Bland dem som varit hemma längre än 14 dagar med förkylning finns en grupp som svåra symptom och som har diagnostiserats med covid-19.

– Flera långtidssjukskrivna klagar över ”massiv” trötthet utöver förkylningssymptom och det verkar vara många som har ont i halsen upp till fyra veckor. Vissa beskriver att man har feber som kommer och går samt smärta i bröstkorgen – men utan att det påverkar andningen, säger Maria Steneskog Nyman.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se