Nyhet

Nya riktlinjer för att hantera alkohol på jobbet

Alkoholproblem kan vara svåra att närma sig, men ju tidigare man tar tag i dem, desto bättre är prognosen för tillfrisknande. Nu har nya riktlinjer för att hantera alkohol på jobbet lanserats.

En tydlig alkoholpolicy, hälsoundersökningar med alkoholscreening och alkolås för de som hanterar fordon i tjänsten är några sätt att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen enligt de Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen som släpptes tidigare i år. 

– Riktlinjerna är ett underlag som presenterar kvalitetssäkrade metoder för att förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem på arbetsplatsen. Syftet är inte att peka med hela handen, utan att öka möjligheten att hjälpa, sade Ulric Hermansson, läkare och forskare vid Karolinska Institutet, i samband med att riktlinjerna släpptes.

Forskning visar att cirka 450 000 svenskar är i riskzonen för att utveckla ett alkoholmissbruk. De allra flesta av dessa är verksamma i arbetslivet och de flesta har inte sociala eller psykiska problem. Däremot riskerar deras alkoholvanor att på sikt leda till problem. Om man kan fånga upp människor som befinner sig i riskzonen finns mycket att vinna, både på ett personligt och samhälleligt plan. 

Riktlinjerna vänder sig både till Företagshälsan och direkt till arbetsgivare som vill förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen. 

Förebygg alkoholproblem

  • Anta en tydlig alkoholpolicy som innehåller de regler som gäller kring alkohol på arbetsplatsen.
  • Erbjud medarbetare alkoholscreening i samband med hälsoundersökningar. Ökad kännedom om den egna alkoholkonsumtionen kan vara tillräckligt för att en medarbetare med riskabel konsumtion minskar sitt drickande.
  • Installera alkolås i fordon om arbetsuppgifterna motiverar det.

Kontaktperson: Urban Svensson, medicinsk ledningsansvarig företagsläkare

E-post: urban.svensson@previa.se