Nyhet

Ny utbildning inom ledarskap

Har du några års erfarenhet som chef och känner att du vill fördjupa och vässa ditt personliga ledarskap och förbättra din ledarroll gentemot ditt team? Nu lanserar vi en ny utbildning för dig som vill jobba vidare på utmaningar du står inför som chef och sätta ditt ledarskap på kartan utifrån dig själv som person, den grupp du leder och den organisation du befinner dig i.

– Vi möter ofta chefer som berättar om en dynamisk omvärld där mycket förändras i snabb takt. Uppdraget som chef blir ofta komplext och det ställs ökade krav på effektivitet, samtidigt som både verksamheten och ledarskapet ska vara hållbart, transparent och inkluderande, säger Milou Häggå, organisationskonsult på Falck och Programledare för utbildningen.

Milou förklarar vidare att det är just efterfrågan från kunder som ligger till grund för utbildningen.

– Chefer vill ha praktiska verktyg och arbetssätt för att leva upp till de krav som ställs. Eftersom vi ofta jobbar nära chefer och de utmaningar de står inför, kan vi erbjuda en utbildning som grundar sig i verkligheten med fokus på praktisk tillämpning, säger Milou Häggå.

opening quote

Sätt ditt ledarskap på kartan utifrån dig själv, den grupp du leder och den organisation du befinner dig i

Utbildningen utgår från dig och där du är som chef och ger dig möjlighet att fördjupa dig inom de områden där du ser att det finns utvecklingspotential.

– Vi har använt oss av en kombination av aktuella evidensbaserade metoder och erfarenhet från vårt kundnära arbete för att du ska kunna utveckla både ditt personliga ledarskap och hur du möter gruppen du ansvarar för, säger Milou Häggå.

Tidigt i processen får du en tydlig bild av ditt ledarskap via en digital mätning. Tillsammans med en coach gör du sen en plan och sätter mål för utbildningen. Under utbildningen kombineras individuell coaching med gruppreflektion och kursmaterial. Du kommer också få hemuppgifter med verktyg att tillämpa på arbetsplatsen.

– Efter att du har genomfört utbildningen är målet att du i just ditt ledarskap ska stå stadigt, hållbart och vara ännu bättre rustad för att bidra till verksamhetens utmaningar, säger Milou Häggå.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen ger dig möjlighet att fördjupa dig i de områden där du ser utvecklingspotential i ditt ledarskap. Du får hjälp att sätta tydliga mål och göra en handlingsplan för dig att bygga vidare på ditt nuvarande goda ledarskap.

Utbildningen lägger särskilt fokus på det som man genom forskning vet skapar och vidmakthåller mening, trygghet, stabilitet och hållbarhet samt ökar glädje och kreativitet.

– Vi använder oss bland annat av teorier från Full Range leadership model, Psykologiskt kapital och Inner Development Goals (IDG). Du får även fördjupad kunskap i kommunikation och feedback, att hålla utmanande möten och samtal, etik och psykologisk trygghet, säger Pernilla Rönnlund, organisationskonsult på Falck och Programledare för utbildningen.

Utbildningen hålls under 7 tillfällen och ges i huvudsak på plats i Stockholm men även några kortare digitala sammankomster ingår.

– Varje grupp är med och bygger tillit och goda förutsättningar för relevanta diskussioner och reflektioner. Vi ser även möjlighet att bygga ett chefsnätverk som fortsätter träffas efter avslutad utbildning om man så önskar, säger Pernilla Rönnlund.

opening quote

Vi ser även möjlighet att bygga ett chefsnätverk som fortsätter träffas efter avslutad utbildning


Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till dig som är chef och ledare med några års erfarenhet och som nu vill ha en nytändning i ditt ledarskap. Du har personalansvar för minst 5 personer och arbetar privat eller offentligt.

Hur erbjuds utbildningen?

Utbildningen kommer att erbjudas som öppen utbildning där du som chef kan anmäla dig till fasta kurstillfällen och då gå utbildningen tillsammans med chefer från andra organisationer. Om ni i stället vill ha en intern utbildning kan den även beställa den som företagsanpassad.

De som håller i utbildningen är Milou Häggå och Pernilla Rönnlund. Två av våra seniora organisationskonsulter med lång erfarenhet av organisations-, ledar- och ledningsgruppsutveckling. De tillhör den specialistavdelning inom Falck som arbetar med dessa områden.

Hitta mer information och anmäl intesse här.